Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với trang web của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ba Tri - Bến Tre

Các phòng chức năng Các phòng chức năng

Phòng Quản lý chất lượng

1. Tổ chức

Phòng Quản lý chất lượng là phòng chức năng trực thuộc Bệnh viện Đa khoa khu vực Ba Tri chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động liên quan đến quản lý chất lượng của bệnh viện.

2. Nhiệm vụ

Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện, bao gồm các nội dung cụ thể:

- Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình Giám đốc phê duyệt.

- Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng.

- Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố y khoa bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và đề xuất giải pháp khắc phục.

- Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh.

- Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với các khoa/phòng, bộ phận thống kê  tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện.

- Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng của Bộ Y tế.

- Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

3. Quyền hạn

- Giám sát và yêu cầu các khoa/phòng, cá nhân thực hiện đúng kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện.

- Đôn đốc các cá nhân, khoa/phòng thực hiện các biện pháp khắc phục sau kiểm tra, giám sát.

- Đề xuất với Ban Giám đốc khen thưởng, kỷ luật đối với các cá nhân và tập thể trong nhiệm vụ thực hiện quản lý chất lượng.

4. Nhân sự

- Trưởng phòng: Thạc sĩ Nguyễn Thanh Bình

- Phó Trưởng phòng: 

- Nhân viên:

+ BSRHM Trần Hồ Như Ngọc

+ BS YHCT Trần Thị Việt Trinh

+ ĐD Nguyễn Văn Thọ

+ DS Trần Thị Bích Thy


Tin liên quan
PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG BỆNH VIỆN ĐKKV BA TRI    23/02/2021
Bộ Y tế chỉ đạo tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh    20/08/2020
Phòng Quản lý chất lượng    29/07/2020
Phòng Kế hoạch tổng hợp - Vật tư thiết bị y tế    07/04/2020
Phòng Tài chính kế toán    07/04/2020
Phòng Tổ chức cán bộ    07/04/2020
Phòng Hành chính quản trị - Tổ chức cán bộ    13/12/2017
Phòng Tài chính kế toán    16/12/2016
Phòng Điều dưỡng    16/12/2016
Phòng Kế hoạch tổng hợp - Vật tư trang thiết bị y tế    16/12/2016