Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với trang web của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ba Tri - Bến Tre

Ban giám đốc Ban giám đốc

GIÁM ĐỐC

- Họ và tên: BS CKII Phạm Trúc Thanh

- Năm sinh: 1963

- Email: thanhphamtruc@yahoo.com.vn

PHÓ GIÁM ĐỐC

- Họ và tên: BS CKII Phan Minh Trí

- Năm sinh: 1968

- Email: phanminhtri08@yahoo.com.vn 

PHÓ GIÁM ĐỐC

- Họ và tên: BS CKII TRẦN THỊ THANH XUÂN

- Năm sinh: 1969

- Email: xuanyentien@yahoo.com.vn