Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với trang web của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ba Tri - Bến Tre

Nội quy bệnh viện Nội quy bệnh viện

Quyền lợi và nghĩa vụ của người bệnh và gia đình người bệnh

 • QUYỀN LỢI:
  • Người bệnh được khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc theo bệnh lí.
  • Người bệnh được phục vụ ăn uống theo chế độ ăn uống bệnh lí.
  • Người bệnh được sử dụng quần áo, chăn, màn, chiếu và dụng cụ sinh hoạt của bệnh viện theo quy định.
  • Người bệnh và gia đình người bệnh được nghe thầy thuốc giải thích về tình trạng bệnh tật, công khai thuốc được sử dụng, cách ăn, uống, sinh hoạt, nghỉ ngơi và tự bảo vệ sức khoẻ.
  • Người bệnh và gia đình người bệnh được góp ý kiến xây dựng về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của các thành viên trong bệnh viện.
  • Gia đình người bệnh được đến thăm người bệnh theo quy định của bệnh viện.
 • NGHĨA VỤ:
  • Người bệnh phải thực hiện nghiêm chỉnh y lệnh của thầy thuốc.
  • Người bệnh có trách nhiệm thanh toán tiền viện phí theo qui định của Nhà nước.
  • Người bệnh có trách nhiệm giữ gìn tài sản được mượn, khi để mất phải bồi thường.
  • Người bệnh và gia đình người bệnh phải giữ gìn vệ sinh trật tự giường bệnh, buồng bệnh, toàn bệnh viện và tự giác chấp hành nội qui bệnh viện và luật pháp Nhà nước.
  • Người bệnh và gia đình người bệnh đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa người bệnh và gia đình người bệnh trong thời gian chữa bệnh.
  • Người bệnh và gia đình người bệnh tôn trọng thầy thuốc và nhân viên y tế.