Truy cập nội dung luôn

Danh sách tin Danh sách tin

Tin hoạt động đơn vị Tin hoạt động đơn vị

TẬP HUẤN PHƯƠNG PHÁP THU THẬP, BẢO QUẢN, ĐÓNG GÓI VÀ VẬN CHUYỂN MẪU BỆNH PHẨM SARS-COV-2 TẬP HUẤN PHƯƠNG PHÁP THU THẬP, BẢO QUẢN, ĐÓNG GÓI VÀ VẬN CHUYỂN MẪU BỆNH PHẨM SARS-COV-2
  Nhằm nâng cao năng lực phản ứng nhanh trước mọi tình huống của dịch bệnh, bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế trong quá trình lấy mẫu, vận chuyển mẫu bệnh phẩm nghi nhiễm COVID-19. Ngày...
TRAO TẶNG TRẠM RỬA TAY DÃ CHIẾN ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRAO TẶNG TRẠM RỬA TAY DÃ CHIẾN ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
  Sau một thời gian khảo sát các địa điểm trên địa bàn huyện, được sự quan tâm, hỗ trợ của đơn vị, Huyện đoàn và Xã đoàn Bảo Thuận. Ngày 19/5/2021 Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đa khoa Khu vực...
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC BA TRI TỔ CHỨC BUỔI LỄ MỞ THẦU THUỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC BA TRI TỔ CHỨC BUỔI LỄ MỞ THẦU THUỐC
Thực hiện Quyết định số 2242/QĐ-UBND ngày 14 tháng 09 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua thuốc sử dụng năm 2020-2021 của Bệnh viện Đa khoa...
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020
Thông báo tuyển dụng viên chức 
Bệnh viện Đa khoa khu vực Ba Tri tổ chức tập huấn phòng cháy chữa cháy Bệnh viện Đa khoa khu vực Ba Tri tổ chức tập huấn phòng cháy chữa cháy
Nhằm năng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ viên chức, người lao động trong thực hiện công tác PCCC. Vừa qua Bệnh viện Đa khoa khu vực Ba Tri phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và...
Bệnh viện Đa khoa khu vực Ba Tri tổ chức Lớp tập huấn Quản lý chất lượng bệnh viện năm 2020 Bệnh viện Đa khoa khu vực Ba Tri tổ chức Lớp tập huấn Quản lý chất lượng bệnh viện năm 2020
Nhằm năng cao kiến thức, kỹ năng Quản lý chất lượng bệnh viện cho lãnh đạo các khoa/phòng, thành viên Hội đồng và mạng lưới quản lý chất lượng, được sự cho phép của Sở Y tế tỉnh Bến Tre, s áng...