Truy cập nội dung luôn

Danh bạ điện thoại Danh bạ điện thoại

STT Họ và tên Chức vụ Số ĐTDĐ
BAN GIÁM ĐỐC
1 Phạm Trúc Thanh Giám đốc 0902518072
2 Phan Minh Trí Phó Giám đốc 0918060645
3 Trần Thị Thanh Xuân Phó Giám đốc 0913694673
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
4 Nguyễn Văn Thanh Trưởng phòng 0913812774
5 Võ Hoàng Thiện Phó Trưởng phòng 0907652507
PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ
6 Nguyễn Quốc Hưng Phó Trưởng phòng 0853992188
PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP - VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ
7 Nguyễn Thanh Hải Trưởng phòng 0919168539
8 Phan Thị Rong Phó Trưởng phòng 0944149287
PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG
9 Đào Hồng Quang Trưởng phòng 0978363772
10 Võ Thị Kim Duyên Phó Trưởng phòng 0387755306
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
11 Nguyễn Thị Băng Châu Trưởng phòng 0982693445
12 Lữ Văn Khang Phó Trưởng phòng 0989239117
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
13 Nguyễn Thanh Bình Trưởng phòng 0907887653
14 Trần Hồ Như Ngọc Phó Trưởng phòng 0365227802
KHOA CẤP CỨU - HỒI SỨC TÍCH CỰC - CHỐNG ĐỘC
15 Nguyễn Văn Minh Trưởng khoa 0822389849
16 Phạm Hoàng Tâm Phó Trưởng khoa 0975161685
KHOA NỘI
17 Nguyễn Thị Bé Trưởng khoa 0363200697
18  Lê Văn Thanh  Phó Trưởng khoa 0365864794
KHOA NHI
19 Đặng Văn Hưởng Trưởng khoa 0919278589
KHOA NHIỄM
20 Phan Thanh Phong Phó Trưởng khoa 0946451084
KHOA KHÁM BỆNH
21 Trần Văn Trầm Trưởng khoa 0918495016
22 Nguyễn Thị Thu Lam Phó Trưởng khoa 0945156626
KHOA LIÊN CHUYÊN KHOA LẺ
23 Trịnh Hòa Bình Trưởng khoa 0985678367
24 Nguyễn Thị Mới Phó Trưởng khoa 0918743209
KHOA NGOẠI
25 Văn Công Điền Phó Trưởng khoa 0903906592
KHOA SẢN
26 Hạ Thị Kim Loan Phó Trưởng khoa  0908414926
KHOA ĐÔNG Y
27 Nguyễn Thái Điền Trưởng khoa  0913665168
KHOA DINH DƯỠNG
28 Lê Minh Dũng Phó Trưởng khoa  0983308174
KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN
29 Phạm Văn Hãng Trưởng khoa  0907294495
30 Trần Văn Chính  Phó Trưởng khoa  0937052482
KHOA XÉT NGHIỆM - GIẢI PHẪU BỆNH LÝ
31 Nguyễn Thị Phiếm Trưởng khoa 0949350739
32 Trần Văn Trọng Phó Trưởng khoa 0919578388
KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
33 Trần Thanh Đồng Trưởng khoa 0907732188
34 Nguyễn Thị Kim Loan Phó Trưởng khoa 0932654801
KHOA DƯỢC
35 Lê Thị Kim Hạnh Trưởng khoa 0915742425
36 Hồ Thị Phụng Phó Trưởng khoa 0909672131