Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với trang web của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ba Tri - Bến Tre

Các phòng chức năng Các phòng chức năng

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG BỆNH VIỆN ĐKKV BA TRI

 

Địa chỉ: Lầu 1, Khu C (Khu hành chính)

Điện thoại: 02753762114

Gmail: phongdieuduongbatri@gmail.com

1. Lịch sử hình thành và phát triển

Trước năm 1993 Bệnh viện Đa khoa Ba tri chưa thành lập tổ Điều dưỡng. Năm 1993 thực hiện theo Nghị định số 68/CP ngày 11/10/1993 bệnh viện thành lập tổ Điều dưỡng trực thuộc phòng Nghiệp vụ y quản lí (nay là phòng Kế hoạch tổng hợp thuộc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ba Tri). Hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chức trách được giao.

Đến năm 1997 Bộ Y tế ban hành quy chế bệnh viện trong đó có qui định rõ chức năng nhiệm vụ của phòng Điều dưỡng. Từ đó bệnh viện mới tách ra phòng Điều dưỡng từ phòng Nghiệp vụ y thuộc Bệnh viện Đa khoa Ba Tri.

Năm 2007 Sở Y tế ban hành Quyết định số 140/QĐ-GĐ ngày 17/7/2007 của Giám đốc Sở Y tế Bến Tre về việc thành lập phòng Điều dưỡng thuộc Bệnh viện Đa khoa Ba Tri.

Hiện nay là phòng Điều dưỡng thuộc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ba Tri.

2. Tổ chức- nhân lực

- Trưởng phòng: CKIĐD Đào Hồng Quang

- Phó phòng: CNĐD Võ Thị Kim Duyên

- Nhân viên 06 gồm: 03 ĐDTH, 01 HSTH, 01 DSTH, 01 KTV và 3 tình nguyện viên.

3. Chức năng

Là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức, điều hành và thực hiện công tác chăm sóc người bệnh và công tác xã hội.

4. Nhiệm vụ

4.1. Hoạt động điều dưỡng

- Là đầu mối triển khai các nội dung, hoạt động liên quan đến công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

- Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện để trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo thông tư 07/2011/TT- BYT ngày 26 tháng 01 năm 2011.

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội theo CV số 451/SYT-VP ngày 17/02/2017.

- Xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, chuyên khoa để trình Hội điều dưỡng xem xét và Giám đốc phê duyệt, 4ng tổ chức thực hiện.

- Đôn đốc kiểm tra ĐD-NHS-KTV thực hiện đúng các quy định kỹ thuật chuyên môn.

- Phối hợp với các khoa, bộ phận HCQT lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao, việc sử dụng, bảo quản theo quy định.

- Phối hợp với phòng TCCB xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động ĐD-HS-KTV, đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên trước khi tuyển dụng.

- Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, KSNK trong bệnh viện.

- Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh về Ban Giám đốc và Sở Y Tế.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.

4.2. Hoạt động công tác xã hội

- Tổ công tác xã hội trực thuộc phòng Điều dưỡng, có trách nhiệm phối hợp với các khoa, phòng, đơn vị trong bệnh viện thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh.

- Thông tin, truyền thông giới thiệu hoạt động bệnh viện.

- Vận động tiếp nhận tài trợ về kinh phí, vật chất để hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

5. Hướng phát triển của phòng

- Cải thiện chất lượng chăm sóc nhằm đem lại sự hài lòng người bệnh.

- Xây dựng đội ngũ điều dưỡng có kỹ năng giao tiếp và chuyên nghiệp.

- Phát huy chức năng độc lập và phối hợp của điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh.

- Đào tạo và đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học điều dưỡng.

6. Một số hình ảnh hoạt động của phòng

Tổ chức hội thi tay nghề, thi Điều dưỡng-hộ sinh giỏi

 Tổ chức tập huấn cho hộ lý nhân viên công ty vệ sinh mặc đồ phòng hộ trong phòng chống dich bệnh

 


Tin liên quan
PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG BỆNH VIỆN ĐKKV BA TRI    23/02/2021
Bộ Y tế chỉ đạo tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh    20/08/2020
Phòng Quản lý chất lượng    29/07/2020
Phòng Kế hoạch tổng hợp - Vật tư thiết bị y tế    07/04/2020
Phòng Tài chính kế toán    07/04/2020
Phòng Tổ chức cán bộ    07/04/2020
Phòng Hành chính quản trị - Tổ chức cán bộ    13/12/2017
Phòng Tài chính kế toán    16/12/2016
Phòng Điều dưỡng    16/12/2016
Phòng Kế hoạch tổng hợp - Vật tư trang thiết bị y tế    16/12/2016