Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với trang web của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ba Tri - Bến Tre

Các phòng chức năng Các phòng chức năng

Phòng Kế hoạch tổng hợp - Vật tư trang thiết bị y tế

I.  LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN:

Phòng Kế hoạch tổng hợp vật tư trang thiết bị y tế (KHTH VTTTBYT) là phòng chức năng quản lý mọi hoạt động chuyên môn của bệnh viện, được hình thành cùng với sự thành lập bệnh viện. Trước đây phòng mang tên Phòng Nghiệp vụ, từ năm 1997 được đổi tên thành Phòng KHTH VTTTBYT

II. TỔ CHỨC NHÂN SỰ:

Tổng số nhân sự là 19 người, trong đó:            

Bác sĩ CKI: 01

Dược sĩ CKI: 01

Bác sĩ: 01

Y sĩ: 01

Điều dưỡng trung học: 02

Dược sĩ trung học: 07

Nữ hộ sinh: 01

Kế toán trung cấp : 02

Công nghệ thông tin : 02

Kỹ thuật viên : 01

III. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

1. Vị trí, chức năng

Phòng KHTH VTTTBYT là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về:

Kế hoạch hoạt động của các Khoa Phòng

Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật bệnh viện

Tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác nghiệp vụ chuyên môn và chất lượng bệnh viện

2. Nhiệm vụ

Làm tham mưu, giúp việc cho Giám đốc về xây dựng và triển khai chương trình, đề án, kế hoạch hoạt động về công tác chuyên môn, nghiệp vụ và chất lượng bệnh viện;

          Hướng dẫn các Khoa Phòng lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn;

Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật và chất lượng bệnh viện;

Phối hợp tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới;

Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ mới;

Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các Khoa Phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện và các cơ quan có liên quan;

Phối hợp tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế, chỉ đạo tuyến và chứng chỉ hành nghề;

Phụ trách thống kê, kiểm tra việc thanh toán và báo cáo bảo hiểm y tế nội, ngoại trú;

          Tham gia công tác quản lý chất lượng bệnh viện;

          Tổ chức và tham gia công tác thường trực toàn viện;

Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật bệnh viện;

Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị báo cáo cấp trên;

Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác;

Tổ chức khám sức khỏe cho các đối tượng lao động, làm việc, học tập trong nước và ở nước ngoài;

Cung cấp, bảo trì, sửa chữa trang thiết bị dụng cụ chuyên môn;

Đảm bảo việc khai thác, sử dụng, thống kê, lưu trữ, hồ sơ bệnh án.

 


Tin liên quan
PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG BỆNH VIỆN ĐKKV BA TRI    23/02/2021
Bộ Y tế chỉ đạo tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh    20/08/2020
Phòng Quản lý chất lượng    29/07/2020
Phòng Kế hoạch tổng hợp - Vật tư thiết bị y tế    07/04/2020
Phòng Tài chính kế toán    07/04/2020
Phòng Tổ chức cán bộ    07/04/2020
Phòng Hành chính quản trị - Tổ chức cán bộ    13/12/2017
Phòng Tài chính kế toán    16/12/2016
Phòng Điều dưỡng    16/12/2016
Phòng Kế hoạch tổng hợp - Vật tư trang thiết bị y tế    16/12/2016